Tel: +31 0513 684540

ADR-Advies

Veel bedrijven hebben in meer of mindere mate te maken met ADR-producten. De regelgeving m.b.t. het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg is vastgelegd in het ADR-verdrag. De regels en beperkingen die hieruit voortvloeien raken alle bedrijven die met ADR-stoffen werken in meer of mindere mate. Het voldoen aan ADR-voorschriften is niet enkel een plicht van de vervoerders maar voor alle betrokkenen in de keten en dus bijvoorbeeld ook voor verzenders of ontvangers van die gevaarlijke stoffen.

De regels vanuit het ADR zijn heel divers en hebben betrekking op veel aspecten binnen een bedrijf en keten. Zo omvat het ADR bijvoorbeeld regels voor verplichte opleidingen, technische eisen aan verpakkingen, voorschriften voor etikettering en kenmerking van verpakkingen en voertuigen, samenladingsverboden, eisen aan de uitrusting van voertuigen waarmee ADR-goederen worden vervoerd, etc. Er gelden vele uitzonderingen en beperkingen die bepalen wanneer wel of juist niet aan het ADR moet worden voldaan. Het niet op juiste wijze naleven van de voorschriften kan ingrijpend zijn.

Advies en training door specialisten kan bedrijven helpen om aan de gestelde eisen te voldoen. Mark Bosma ADR Advies kan u hierbij helpen. Opgebouwde kennis in combinatie met een jarenlange praktische ervaring bieden hiervoor een gedegen basis.