Tel: +31 0513 684540

Logistiek & Chemie

Logistiek

Logistiek is een vak apart en een absoluut specialisme. Dat is ook een belangrijke reden voor bedrijven om zich te concentreren op hun eigen corebusiness en hun logistiek over te laten aan bedrijven die juist logistiek als corebusiness beschouwen.

Voor zowel multinationals alsook lokale ondernemingen is Bosma in staat een passende logistieke oplossing te bieden die de klanten maximaal ontzorgd. Dit betekent dat producten niet alleen in opslag staan maar ook het voor- en natransport (inclusief bijkomend papierwerk) en de handling van de producten kan worden verzorgd. Volle zeecontainers of juiste losse colli, elke order (en klant) verdient onze maximale aandacht.

Chemie

De chemie en haar producten zijn niet meer weg te denken uit ons leven. Of het nu gaat om plasticbekertje, een blik verf of een bus haarlak allemaal vinden ze op één of andere manier hun oorsprong in de chemie. Een deel van de chemische eindproducten of grondstoffen brengt specifieke risico’s en gevaren met zich mee welke tot een minimum beperkt kunnen (en moeten) worden door op doordachte en bewuste wijze met de stoffen en hun risico’s om te gaan.

Dit geldt niet alleen voor de producenten en gebruikers van zogenaamde gevaarlijke stoffen maar geldt zeker ook voor de tussenliggende (en vaak onderschatte) logistieke schakel.

De invulling van deze en andere wettelijke eisen is bij Bosma niet alleen terug te vinden in de diverse technische maatregelen, zoals onder andere een volautomatische schuimblusinstallatie en vloeistofopvang, maar ook in vele organisatorische aspecten zoals een intern noodplan, een gedegen BHV-organisatie, passende opleiding van de medewerkers en duidelijke instructies hoe (veilig) om te gaan met de gevaarlijke stoffen.

Kwaliteit & veiligheid

Kwaliteit en veiligheid (voor mens en milieu) vormen een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering bij Bosma en zijn op dan ook op veel plekken binnen Bosma terug te vinden. Deze elementen heeft Bosma daartoe verenigd in het zelf opgezette SHEQ-managementsysteem:

S(afety) voor veiligheid

H(ealth) voor gezondheid

E(nvironment) voor het milieu

Q(uality) voor kwaliteit

Het kwaliteitsdeel van het SHEQ is gecertificeerd volgens ISO 9001.

Het SHEQ-managementsysteem vormt tevens het wettelijk vereiste Veiligheidsbeheerssysteem (VBS) voor zogenaamde BRZO-bedrijven.

Daarnaast is Bosma GMP+ gecertificeerd waarmee ook GMP+-producten op de juiste en passende wijze worden opgeslagen en getransporteerd. Ook de eisen vanuit de GMP+ zijn onderdeel van het SHEQ-managementsysteem.