Tel: +31 0513 684540

VAL

Een belangrijke schakel in het logistieke traject wordt gevormd door Value Added Logistics. Onder deze noemer vinden veel verschillende activiteiten plaats welke Bosma als aanvulling op transport en warehousing aanbiedt, o.a.:

  • Etiketteren
  • Palletiseren
  • Herverpakken
  • Bemonsteren

Voor het werken met gevaarlijke stoffen beschikt Bosma over een specifiek daartoe uitgeruste ruimte voor het veilig en secuur ompakken. Ook afvullen vanuit tankwagen naar IBC’s en big bags naar bulkwagens behoren tot de mogelijkheden (deze activiteiten hebben niet betrekking op ADR-producten).