Tel: +31 0513 684540

Over ons

Sinds 1923

De historie van Bosma Logistiek start al in 1923 in het Friese Akkrum als een transportbedrijf van uiteenlopende zaken. Net zoals vele andere Friese transportbedrijven uit dezelfde periode heeft Bosma aanvankelijk vele verschillende soorten transport verzorgd, van zowel goederen, vee als mensen. Taxi’s, bussen, bulkwagens en veewagens, niets was te gek. Veel transportactiviteiten kwamen direct of indirect voort uit het agrarische karakter van Friesland. 

Langzaamaan is de agrarische afhankelijkheid minder geworden en betrof het transport ook steeds meer andere goederen. Ook werd in een later stadium het opslaan van goederen voor derden aan het dienstenpakket toegevoegd, vaak als aanvulling op het transport.

Verhuizing in 2005

De destijdse locatie in Akkrum is langzaamaan verouderd en biedt ook geen ruimte voor uitbreiding of de start van een nieuwe tak binnen Bosma: de opslag en handling van gevaarlijke stoffen. In 2005 wordt de locatie in Akkrum verruild voor een nieuwbouw in Heerenveen en worden alle activiteiten overgeheveld naar de nieuwe locatie aan de Energielaan. 

Met de nieuwbouw wordt dan tevens de grootschalige opslag van gevaarlijke stoffen opgestart in daartoe specifiek toegeruste opslaghallen. In de volgende 15 jaar wordt de opslagcapaciteit nog in 3 stappen verder uitgebreid tot een totale oppervlakte van ruim 8.000 m2

Focus van 2022

Begin 2022 wordt het vervoer met eigen vrachtwagens afgestoten en legt Bosma zich nog meer dan voorheen toe op warehousing-activiteiten. Hiervoor beschikt Bosma dan over diverse opslaghallen met een totale capaciteit van ruim 12.000 pallets, grotendeels speciaal ingericht voor de (veilige) opslag van diverse soorten gevaarlijke stoffen, GMP+-producten en overige goederen. 

Het aanbieden van transportdiensten aan haar warehousing-opdrachtgevers is nog steeds een belangrijke service en zorgt ervoor dat Bosma Logistiek haar opdrachtgevers kan ontzorgen door een compleet logistiek dienstenpakket aan te bieden. 

Het aan kunnen bieden van om- en afvulwerkzaamheden en andere VAL-werkzaamheden vervolmaken dat logistieke plaatje nog meer. Bosma combineert de positieve kenmerken van een familiebedrijf met het verzorgen van moderne logistieke dienstverlening.